ITSM

Obuka upravljanja IT uslugama

Obuka upravljanja IT uslugama

Upravljanje IT uslugama je uglavnom orijentisano na proces i organizaciju. Ono što nedostaje u ovim pristupima, ali je važan faktor u implementaciji bilo kojeg ITSM okvira, jesu perspektive uticaja organizacione kulture i komunikacije, kao i stav, motivacija, emocionalno stanje i ponašanje pojedinca na uspešnu primenu ITSM.

Tokom procesa obuke polaznici će:

Tokom procesa obuke polaznici će:

  • Proširiti veštine upravljanja IT uslugama kroz opsežan pristup učenju
  • Steći iskustvo iz stvarnih slučajeva upotrebe
  • Negovati kulturu upravljanja uslugama u svakom segmentu vaše kompanije
  • Izložiti potencijal svojih usluga