Softverski definisana mreža širokog područja

  • Početna
  • Rešenja
  • Infrastruktura i aplikacija

Šta je SD-WAN?

Softverski definisana mreža širokog područja (SD-WAN) je primena softverskih mrežnih tehnologija koje ,,virtuelizuju“ WAN veze da bi obezbedile agilnost, performanse i pouzdanost mrežnog saobraćaja između radnih mesta na daljinu i filijala do centara podataka i Cloud-a. SD-WAN koristi Cloud-hosting da pojednostavi primenu i upravljanje mrežnim uređajima i koristi upravljanje saobraćajem u aplikacijama u centru podataka i Cloud-u. Kombinuje propusni opseg širokopojasnog (broadband) pristupa sa postojećim WAN konekcijama kako bi efikasnije i isplativije povezivao korisnike sa centrom podataka i aplikacijama zasnovanim na Cloud-u sa bilo koje lokacije u mreži. SD-WAN optimizuje saobraćaj preko više dostupnih konekcija (MPLS, broadband, LTE) da bi isporučio saobraćaj preko mreže, pružajući bolje korisničko iskustvo na bilo kojoj lokaciji. SD-WAN će dinamički usmeravati saobraćaj na najbolju dostupnu vezu, a ako dostupne veze pokažu bilo kakve probleme sa prenosom, odmah će primeniti remedijaciju za jitter (treperenje faze signala) i problem sa internetom na osnovu smernica kako bi se obezbedile performanse aplikacija visokog prioriteta.

Prednosti SD-WAN

Agilnosti mreže

Pošto se SD-WAN isporučuje u Cloud-u i zasniva se na softveru, omogućava brzo prilagođavanje promenljivim potrebama, uključujući dodavanje pristupa uslugama zasnovanim na Cloud-u, otvaranje novih filijala ili kancelarija na daljinu i dinamičko upravljanje celokupnim saobraćajem za optimizovanu isporuku aplikacija i podataka.

Lakoća primene

SD-WAN omogućava različite opcije primene za krajnji uređaj, uključujući: namenski hardver, ,,virtuelizovani“ uređaj ili hibridno rešenje (Cloud/softver i hardver). U svakom slučaju, komponente se povezuju sa centralnim orkestratorom kada se postave na mrežu, a konfiguracije se guraju sa centralnog orkestratora na krajnji uređaj. Nema potrebe da specijalizovani tehničar olakša instalaciju, što štedi vreme i novac.

Centralno upravljanje i kontrola

Centralno lociran orkestrator nadgleda svu mrežnu aktivnost, upozorava kada postoje problemi i omogućava daljinsko rešavanje problema. Orkestrator omogućava automatsko slanje ažuriranih konfiguracija i smernica specifičnih za aplikaciju svakom mrežnom čvoru, brzo i efikasno. Pored toga, pruža analitiku i izveštavanje u realnom vremenu koji se mogu koristiti za praćenje performansi i rešavanje problema.

Segmentacija podataka

SD-WAN kontroler se može koristiti za kreiranje segmenata virtuelne mreže za izolaciju podataka, uključujući PCI podatke, da bi se obezbedio integritet podataka i za usaglašenost PCI revizije. Segmentacija takođe omogućava preklapanje IP adresa, što olakšava ugradnju više mreža u sistem.

Smanjenje troškova

Gartner izveštava da je SD-WAN primena 2,5 puta jeftinija od tradicionalnih WAN arhitektura. Glavni uzrok ovog smanjenja se pripisuje:

  • Proširivanju postojeće infrastrukture, kao što su MPLS (Multiprotocol Label Switching) i iznajmljene linije, sa širokopojasnošću (broadband), LTE (Long Term Evolution) i drugim vrstama veza radi povećanja agilnosti i smanjenja troškova za propusni opseg (bandwidth).
  • Smanjenju identifikacije problema i povezanih troškova sanacije; centralno upravljanje i kontrola mrežnih aktivnosti eliminiše potrebu za slanjem obučenih tehničara da procene probleme i poprave ih
  • Omogućavanju planova ,,plati usput“ (modeli pretplate) koji pokrivaju visoke troškove ulaganja unapred i tekuće naknade za održavanje i nadogradnju
  • Obezbeđivanju zero-touch modela koji omogućava brzo postavljanje filijala i vreme do pristupačnosti, jer se svim funkcijama primene upravlja iz centralne IT matične kancelarije
  • Fleksibilnom modelu primene koji može ili da radi sa ruterom filijale ili da ga zameni
  • Eliminisanju potrebe za postavljanjem hardvera ili softvera specifičnog za aplikaciju na svakoj lokaciji filijale, pošto SD-WAN krajnji uređaji mogu da organizuju virtuelne usluge i direktan pristup uslugama zasnovanim na Cloud-u.