Nadgledanje mreže

  • Početna
  • Rešenja
  • Infrastruktura i aplikacija

Nadgledanje mreže

Mrežni timovi kao i njihove mreže prošli su kroz evolutivne promene poslednjih godina; od širenja njihovih mreža do podržavanja nove vrste radnika na daljinu i do ubrzane migracije oblaka i SaaS-a (Software as a Service – Softver kao usluga), zajedno sa usvajanjem SD-WAN-a (Software-defined Wide Area Network - Softversko definisanje mreža širokog područja). To znači da je povezanost važnija nego ikada ranije. Internet je nova mreža i mreža preduzeća je sada rasprostranjena svuda.

Broadcom DX NetOps

Broadcom DX NetOps

Kombinacijom praćenja performansi u realnom vremenu i analitike vođene mašinskim učenjem, softver za praćenje mreže Broadcom DX NetOps-a sveobuhvatno pomaže našim klijentima da postignu uspeh kroz objedinjenu vidljivost velikog obima omogućavajući da kompletna analitika obezbedi isporuku mreže u odnosu na tradicionalne, softverski definisane i Cloud arhitekture. Broadcom Software pruža jedinstvenu vidljivost mreže od početka do kraja koja je potrebna za razumevanje, upravljanje i optimizaciju performansi digitalnih usluga koje rade na tradicionalnim i modernim softverski definisanim mrežnim arhitekturama. Rešenje proširuje vaš domet praćenja na marginalne usluge, multi-Cloud i ISP (Internet Service Provider) mreže, omogućavajući vam da vidite svaki komunikacioni put i tačku degradacije od osnovne mreže do krajnjeg korisnika.