Bezbednost identiteta

Bezbednost identiteta

Bezbednost identiteta je velika oblast koja zahteva relevantno rešenje za zaštitu svih identiteta koji se koriste u organizaciji. Identiteti se mogu podeliti na različite uloge kao što su IT administrator, eksterni klijent, interni klijent, ,,radnik na daljinu“, dobavljač treće strane, uređaj, aplikacija, itd. Cilj bezbednosti identiteta je da zaštiti organizacije od sajber pretnji povezanih sa pružanjem pristupa različitoj korisničkoj ulozi. Rešenje obezbeđuje upravljanje pristupom za svaki tip identiteta. Sa brzim rastom tehnologije u celom preduzeću, od velike je važnosti da zaštitite svoje poslovanje od potencijalnih sajber rizika koji ciljaju na digitalne identitete.

Upravljanje identitetom

Upravljanje identitetom

Symantec IGA ​​pruža sveobuhvatno upravljanje pristupom i mogućnosti upravljanja identitetom kroz poslovno orijentisan interfejs koji je jednostavan za korišćenje. Rešenje pruža široku podršku za pružanje usluga za lokalne aplikacije i aplikacije u Cloud-u, automatizujući dodelu novih prava i uklanjanje onih nepotrebnih od korisnika tokom životnog ciklusa identiteta. ,,Samokorišćenje“ omogućava krajnjim korisnicima da zatraže novi pristup, upravljaju stavkama na svom profilu ili resetuju zaboravljenu lozinku kako bi smanjili opterećenje vašeg servisa. Konačno, rešenje pojednostavljuje procese upravljanja pristupom koji su povezani sa pregledom i odobravanjem prava kako bi se smanjio privilegovan pristup.

Upravljanje privilegovanim pristupom

Upravljanje privilegovanim pristupom

Symantec PAM pomaže u sprečavanju narušavanja bezbednosti tako što štiti osetljive administrativne informacije, kontroliše pristup privilegovanih korisnika, proaktivno primenjuje bezbednosne politike i nadgleda i beleži aktivnosti privilegovanih korisnika u virtuelnim, fizičkim i Cloud okruženjima. Rešenje pruža sveobuhvatne PAM (Privileged Access Management – Upravljanje privilegovanim pristupom) usluge, uključujući privilegovani trezor informacija, snimanje sesije, analitiku ponašanja, detaljnu kontrolu pristupa i upravljanje tajnama.

Autentifikacija

Autentifikacija

RSA SecurID, najrasprostranjenije rešenje za višefaktorsku autentifikaciju na svetu, pruža sveobuhvatan skup modernih mogućnosti tako da možete da zaštitite ono što je najvažnije. Potrebna vam je autentifikacija koja je:

  • Pogodna za krajnje korisnike i laka za korišćenje i održavanje od strane IT-ja
  • Inteligentna i koristi kontekst u realnom vremenu da izazove nivo rizika
  • Opšta i može se primeniti svuda
Samostalna prijava

Samostalna prijava

Simantec SiteMinder obezbeđuje moderno preduzeće kroz jedinstvenu platformu za upravljanje pristupom koja primenjuje odgovarajući mehanizam autentifikacije za pravilnu identifikaciju korisnika; omogućava samostalnu prijavu i federaciju identiteta za besprekoran pristup; sprovodi bezbednosne politike u realnom vremenu radi sprečavanja neovlašćenog pristupa; i prati i upravlja aktivnostima korisnika kako bi omogućio kontinuiranu verifikaciju identiteta i sprečio otmicu sesije.