Praćenje aplikacija

  • Početna
  • Rešenja
  • Infrastruktura i aplikacija

Praćenje aplikacija

Softver za upravljanje performansama aplikacija (Application performance management – APM) pomaže organizaciji da osigura da njene kritične aplikacije ispunjavaju definisana očekivanja u pogledu performansi, dostupnosti i iskustva krajnjeg korisnika. To radi merenjem performansi aplikacije, obaveštavanjem administratora kada osnovne vrednosti performansi nisu ispunjene, pružanjem vidljivosti osnovnih uzroka problema sa performansama, kao i automatskim rešavanjem mnogih problema sa performansama pre nego što one utiču na korisnike ili poslovanje.

IBM Instana

IBM Instana

Povećajte funkcionalnost i uočljivost u praćenju performansi aplikacija preduzeća (APM) uz IBM Instana. Poboljšajte upravljanje performansama aplikacija i ubrzajte CI/CD (continuous integration/continous deployment) prolaze bez obzira na to gde se aplikacije nalaze — public Cloud, private Cloud, hybrid Cloud, lokalno i još mnogo toga. Sa IBM Instana Observability, korisnici mogu kombinovati APM sa mogućnostima automatizacije i distribuiranim praćenjem za primenu lokalno ili kao SaaS rešenje.

Broadcom DX APM

Broadcom DX APM

Sa povećanom složenošću današnjih modernih aplikacija i rastućom potrebom da se isporuči gotovo besprekorno korisničko iskustvo – tradicionalna rešenja za upravljanje performansama aplikacija (APM) često ne uspeju da pruže vidljivost potrebnu za rešavanje problema pre nego što utiču na krajnjeg korisnika . Umesto toga, APM rešenja moraju da evoluiraju kako bi uključila AIOps (Artificial intelligence for IT operations – Veštačka inteligencija za IT operacije) mogućnosti za ranije uočavanje anomalija, predviđanje ponašanja i omogućavanje informisanih automatskih korektivnih radnji.