ITIL

ITIL temeljna obuka

ITIL temeljna obuka

Ovom obukom studenti se pripremaju za polaganje ispita za ITIL sertifikat (ITIL Foundation Certificate). Ovaj sertifikat predstavlja prvi korak u ITIL sertifikaciji i obavezna je za studente koji nameravaju da nastave sa srednjim nivoima obuke. Obuka je zasnovana na ITIL preporukama i celokupnim uslugama.

 

Tokom procesa obuke polaznici će upoznati:

Tokom procesa obuke polaznici će upoznati:

  • Ključne principe i koncepte upravljanja IT uslugama
  • Prednosti koje donosi primena ITIL preporuka
  • Procese upravljanja IT uslugama i njihov odnos sa životnim vekom usluga
  • Osnovne koncepte i definicije koje se odnose na životni vek usluga
  • Aktivnosti i uloge koje su uključene u životni vek usluga